Fördelar med appen

▪ Extremt bekväm reglering av inomhusluft och varmvattentemperaturer

▪ Övervakning av energiåtgång, värmeproduktion och SCOP

▪ Övervakning av enhetens driftsparametrar

▪ Stänger AV/sätter PÅ enheten

▪ Aktivering av kylfunktionen

▪ Realtidsövervakning av energiförbrukning, värmeproduktion och COP

▪ Visning av utomhustemperatur

Testning utan enhet

Ladda ner och prova IGLU® Home-applikationen nu!

Android

IGLU Home Google Play
Ladda ner applikationen för Android-enheter här.

iOS

IGLU Home app store
Ladda ner appen för iOS-enheter här.

Driftshandbok

Klicka här för instruktioner om hur du använder IGLU® Home-applikationen.