Reparation av utrustning

Förebyggande underhåll av utrustning

Vi erbjuder professionella reparations- och underhållstjänster för värmepumpar, luftkonditioneringar, kyl- och värmeåterhämtningsutrustning, identifierar fel och brister och bedömer skador efter olika katastrofer. Service för värmepumpar:

För att säkerställa värmesystemets livslängd rekommenderar vi en förebyggande inspektion av värmepumpen och hela systemet en gång om året. Servicen omfattar:

 • Uppstart och driftsättning av geotermiska värmesystem
 • Förebyggande inspektion av värmepumpar och annan utrustning
 • Lokal professionell inspektion
 • Reparation av värmepumpar
 • Ersättning av kompressorer och värmeväxlare
 • Ersättning, installation och driftsättning av styrkomponenter
 • Installation av nya styrenheter i äldre värmepumpar
 • Kontroll av driftsparametrarna
 • Utvärdering av systemets energieffektivitet
 • Inspektion av den yttre kretsen (rengöring av filter, ökning av trycket)
 • Inspektion av den inre kretsen
 • Systemjustering
 • Uppdateringar av programvara
 • Online-hanteringskonfigurering

Vi garanterar det utförda arbetet.

Intresserad av värmepumpstjänster? Hör av dig till os