Lai nodrošinātu ilgāku apkures sistēmas ekspluatācijas laiku, ļoti iesakām reizi gadā veikt siltumsūkņa un visas sistēmas preventīvo pārbaudi.

Serviss ietver:

  • Ekspluatācijas parametru pārbaudi
  • Sistēmu energoefektivitātes novērtēšanu
  • Ārējās ķēdes pārbaudi (filtru tīrīšana, spiediena paaugstināšana)
  • Iekšējās ķēdes pārbaudi
  • Sistēmas balansēšanas darbus
  • Programmatūras atjauninājumus
  • Tālvadības konfigurāciju