IGLU® Aleut

Trwałe geotermalne pompy ciepła dla nowoczesnego domu. Wykorzystują naturalnie nagromadzoną, darmową energię do produkcji ciepła i chłodu, generując minimalne koszty.

Ogrzewanie

Ciepło zmagazynowane w powierzchniowych warstwach ziemi lub w wodzie oddawane jest do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego.

Chłodzenie

Geotermalny system chłodzenia zapewnia najniższe koszty chłodzenia i maksymalny komfort w ciepłym sezonie.

Przygotowania ciepłej wody

Ilość energii pobranej ze źródeł odnawialnych przekazywana jest do systemu uzdatniania ciepłej wody.

Inteligentne sterowanie komfortem za pomocą aplikacji IGLU Home

  • Niezwykle wygodna regulacja temperatury powietrza wewnętrznego i temperatury przygotowania ciepłej wody
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym zużycia energii, produkcji ciepła i współczynnika COP
  • Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
  • Monitorowanie zużycia energii, produkcji ciepła i współczynnika SCOP
  • Monitorowanie parametrów pracy urządzenia
  • Włączanie/wyłączanie urządzenia, aktywacja funkcji chłodzenia