Ogrzewanie geotermalne: co to jest i jak działa?

Nie zdziwimy się, gdy powiemy, że w ostatnich latach temat ekologii i konfrontacji ze zrównoważonymi rozwiązaniami stał się dla ludzi niemal powszechny. Na półkach supermarketów znajdujemy coraz szerszą gamę zdrowszej żywności, zaczynamy rozważać rezygnację z zanieczyszczającego samochodu, a priorytetem są produkty wykonane z przetworzonego plastiku. Wydaje się, że zazielenianie stało się integralną częścią wielu dziedzin życia, ale wciąż brakuje informacji na temat przyjaznych dla środowiska rozwiązań ogrzewania i chłodzenia. Jesteśmy przekonani, że o wiele więcej prywatnych właścicieli domów i deweloperów, dysponujących wystarczającą wiedzą na temat metod ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii, wybrałoby je, a ogrzewanie geotermalne stałoby się priorytetem.

Co to jest ogrzewanie geotermalne?

Ogrzewanie geotermalne to alternatywny system ogrzewania budynków wykorzystujący darmowe, podziemne ciepło. Do tej pory jest to najbardziej ekonomiczna i wydajna metoda ogrzewania, zapewniająca najniższe koszty i straty ciepła.

Czy ciepło w głębi ziemi służy tylko do ogrzewania budynków?

Energia geotermalna może być wykorzystywana nie tylko do ogrzewania budynków, ale także do chłodzenia, a nawet ciepłej wody. Jeden z naszych najpopularniejszych produktów, inwerterowa pompa ciepła IGLU Aleut 18 WTI posiada zintegrowany, bardzo duży (200 l) bojler na gorącą wodę.

Jakie źródła ciepła są wykorzystywane do ogrzewania geotermalnego?

Ogrzewanie geotermalne może wykorzystywać jako źródło ciepła glebę, wody gruntowe, zbiorniki wodne, baseny, gorące źródła, a nawet nadmiar ciepła (w obiektach przemysłowych).

Jak działa ogrzewanie geotermalne?

Na działce instalowany jest pionowy lub poziomy kontur pola, zwany również kolektorem. Jest to rurociąg wypełniony płynem niezamarzającym, którego długość zależy od zapotrzebowania na ciepło i rodzaju gruntu. Rurociąg zbiera ciepło nagromadzone w powierzchniowych warstwach ziemi i przekazuje je do geotermalnej pompy ciepła. Pompa wykorzystuje energię elektryczną do pochłaniania ciepła, ale koszty te są wielokrotnie niższe niż w przypadku innych systemów grzewczych.

Jakie są główne zalety ogrzewania geotermalnego w porównaniu z innymi systemami grzewczymi?

Ogrzewanie geotermalne zapewnia równie wysoką wydajność nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, co nie ma miejsca w przypadku ogrzewania powietrze-woda. Energia geotermalna uznawana jest również za najbardziej ekonomiczne, wydajne i najbezpieczniejsze rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia budynków, umożliwiające realizację idei autonomicznego, samowystarczalnego domu.