Maaküte: mis see on ja kuidas see töötab?

Ei ole üllatav, et viimastel aastatel on ökoloogia teema ja säästvate lahenduste leidmine muutunud peaaegu igapäevaseks. Me näeme supermarketite riiulitel laiemat valikut tervislikumaid toiduaineid, me hakkame kaaluma oma saastavate autode mahajätmist ja me eelistame ringlussevõetud plastist valmistatud esemeid. Tundub, et keskkonnasäästlikkus on muutunud paljude eluvaldkondade lahutamatuks osaks, kuid keskkonnasõbralike kütte- ja jahutuslahenduste osas on endiselt puudulik teave. Oleme veendunud, et palju rohkem eraomanikke ja kinnisvaraarendajaid, kellel on piisavalt teadmisi taastuvenergia küttemeetoditest, valiksid need ja seaksid geotermilise kütte prioriteediks.

Mis on geotermiline küte?

Maaküte on alternatiivne hoonete küttesüsteem, mis kasutab maapinnale salvestatud tasuta soojust. Tänapäeval on see kõige kuluefektiivsem ja tõhusam kütteviis, mille kulud ja soojuskadu on kõige väiksemad.

Kas maas olevat soojust kasutatakse ainult hoonete kütmiseks?

Maasoojusenergiat saab kasutada mitte ainult hoonete kütmiseks, vaid ka jahutamiseks ja isegi sooja vee saamiseks. Üks meie kõige populaarsemaid tooteid, IGLU Aleut 18 WTI inverter-soojuspump, omab integreeritud, eriti suure võimsusega (200 l) boilerit sooja vee tootmiseks.

Milliseid soojusallikaid kasutatakse maasoojuse puhul?

Geotermiline küte võib kasutada soojusallikana pinnast, põhjavett, veehoidlaid, basseini, kuumaveeallikat ja isegi ülejääksoojust (tööstuslikes rakendustes).

Kuidas töötab geotermiline küte?

Maale paigaldatakse vertikaalne või horisontaalne väliskontuur, mida nimetatakse ka kollektoriks. Tegemist on torustikuga, mis on täidetud külmutamata vedelikuga ja mille pikkus sõltub vajalikust soojuse kogusest ja pinnase tüübist. Torustik kogub maapinna pinnakihtidesse salvestatud soojust ja edastab selle geotermilisele soojuspumbale. Pump kasutab soojuse imemiseks elektrienergiat, kuid see kulu on mitu korda väiksem kui teistel küttesüsteemidel.

Millised on maasoojuse peamised eelised võrreldes teiste küttesüsteemidega?

Geotermiline küte tagab ühtlaselt kõrge tõhususe isegi väga madalate välistemperatuuride korral, mida ei ole võimalik saavutada õhk-vesi kütte puhul. Geotermilist soojust peetakse ka kõige kuluefektiivsemaks, tõhusamaks ja ohutumaks hoonete kütte- ja jahutuslahenduseks, mis võimaldab realiseerida idee autonoomsest, iseküttivast majast.