Aby zapewnić długą żywotność systemu grzewczego, zalecamy raz w roku profilaktyczny przegląd pompy ciepła i całego systemu.

Serwis obejmuje:

  • Sprawdzenie parametrów pracy
  • Ocenę efektywności energetycznej instalacji
  • Kontrolę obiegu zewnętrznego (czyszczenie filtra, zwiększenie ciśnienia)
  • Kontrolę obiegu wewnętrznego
  • Prace związane z równoważeniem systemu
  • Aktualizację oprogramowania
  • Konfigurację zdalnego sterowania