APVA parama šilumos siurbliams: atsinaujinkite taršią ir neefektyvią šildymo sistemą kone perpus pigiau

APVA parama šilumos siurbliams

Daugiabučių namų gyventojai ir individualių gyvenamųjų namų savininkai, norintys atsisakyti būsto šildymo dyzeliniu kuru, gamtinėmis dujomis, anglimi, durpių briketais ir pan., turės galimybę gauti kompensaciją keičiant savo šildymo sistemą 5 klasės biokuro katilu ar šilumos siurbliu, kurių energijos šaltinis – geoterminė, hidroterminė arba aeroterminė energija (oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo).

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) rugsėjo 1 d. skelbs jau antrą šiemet kvietimą taršių katilų keitimui. Prašymus bus galima teikti iki rugsėjo 31 d., tik elektroniniu būdu – per APVA informacinę sistemą APVIS. Šiai paramai iš Klimato kaitos programos skirta dar 3 mln. eurų. Maksimalus kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui siekia iki 14,5 tūkst. eurų.

Žemiau pateikiami atsakymai į klausimus, norintiems gauti paramą.

Ką turiu daryti?

Nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą; sodo paskirties pastatą; sodo namą. Kvietimo galiojimo metu pildyti registracijos formą; kvietime nurodytus dokumentus pateikti APVA. Laukti 30 kalendorinių dienų atsakymo iš APVA.

Kiek paramos galiu tikėtis?

Kompensuojama net 50 proc. sumos! Ji apskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.

Ar tikrai gausiu paramą keisdamas savo seną katilą?

Galite keisti šilumos gamybos įrenginį, tiekiantį šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.

BET jei šildotės su židiniu, krosnele, dujiniu katilu – parama Jums nepriklausys.

Kiek laiko turėsiu senam katilui pakeisti į naują šildymo sistemą?

Per 9 mėnesius turėsite įsirengti naują šildymo sistemą ir pateikti prašymą išlaidų kompensavimui. Kartu su prašymu išlaidų kompensavimui reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančius informaciją apie išmontuoto, neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

Kokius duomenis turiu pateikti registracijos formoje?

Namo/sodo namo unikalų numerį; Įsigyjamos įrangos tipą (tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (SCOP)); seno katilo ir sistemos nuotraukas; notaro patvirtintą įgaliojimą, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo; jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių – laisvos formos sutikimą įgyvendinti projektą.

Pagal kokius kriterijus busiu vertinamas pateikęs paraišką?

Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

Pagal namų ūkio registracijos vietą, kurioje įgyvendinamas projektas.

Kaip skaičiuojami konkursiniai balai?

Jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną*, jam skiriami 2 balai ;jei projektas įgyvendinamas miesto teritorijoje, nepatenkančioje į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos  zoną*, jam skiriamas 1 balas; jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

Pagal diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Kaip įsipareigosiu gavęs finansavimą?

5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalėsite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę bei turėsiu sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį; 5 metus turėsite sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu; 5 metus įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai. APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus. 5 metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Kokius dokumentus turiu patekti?

Jei APVA suteikė paramą ir įsirengėte naują šilumos gamybos įrenginį, nepamirškite iki nustatyto termino pabaigos pateikti išlaidų kompensavimo prašymą (apvis.apva.lt)

NEPAMIRŠKITE papildomų dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, jų kopijų; dokumentų, pagrindžiančių naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (PVM sąskaitą faktūrą, įrangos perdavimo – priėmimo aktą), jų kopijų; šilumos gamybos įrenginio paso ir/ar techninės specifikacijos kopijos; naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir  ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukų; pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotraukos.

Išsirinkite Jus dominantį geoterminį IGLU Aleut šilumos siurblį, užpildykite užklausos formą ir gaukite nemokamą konsultaciją!

Daugiau informacijos apie šių sistemų skirtumus galite rasti čia.
Numatyta reikšmė: 40